Naujienos

/

Straipsnis

VCIIP Operatoriui ir Investuotojams naujieji mokesčiai už statybas valstybinėje žemėje netaikomi

2022 m. kovą įsigaliojo Žemės įstatymo pakeitimai, aktualūs planuojantiems statybą nuomojamoje valstybinėje žemėje ir numatantys, kad valstybinės žemės nuomininkai, pageidaujantys įgyvendinti valstybinės žemės nuomos sutartyje numatytą galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius, turės pareigą iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo, o jeigu statybai statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, – iki naujų statinių ar įrenginių statybos ir (ar) esamų rekonstravimo pradžios, Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti atlyginimą už galimybę statyti valstybinėje žemėje.

Taigi, remiantis šiais Įstatymo pakeitimais (9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu), statytojas, nepriklausomai nuo to, statinys didinamas ar mažinamas, turėtų sumokėti atitinkamo dydžio mokestį – atlyginimą, kuris skaičiuojamas nuo planuojamo padidinti bendro patalpų ploto ir/ar bendro žemės sklypo užstatymo ploto lyginant su nustatytu Nekilnojamojo turto registre. Atlyginimo dydis gali svyruoti nuo 5 proc. iki 75 proc. dydžio valstybinės žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

Atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorija yra pripažinta Valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1411), kuriam taikomos Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 3 p. nuostatos, kas nepatenka į Žemės įstatymo 9¹ straipsnio taikymo sritį, VCIIP Operatorius Northtown Vilnius kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją bei į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, prašydamas patikslinti ir patvirtinti, ar remiantis šiomis nuostatomis atlyginimas (mokestis) už teisę statyti valstybinėje žemėje VCIIP Operatoriui ir VCIIP investuotojams šiuo atveju neturėtų būti taikomas.

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsakymu, konstatuojama, kad atlyginimo už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius išnuomotame valstybinės žemės sklype Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijoje VšĮ ,,Northtown Vilnius“ ir pramonės parko įmonėms, kurioms pramonės parko operatorius subnuomojo žemės sklypą (jo dalis), mokėti nereikia.