Apie mus

Organizacija

organizacija_hero

Northtown Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga, Lietuvos sostinėje plėtojanti inovatyviam verslui kurtis ir augti reikalingą modernią infrastruktūrą bei teikianti specializuotas konsultacijų paslaugas.

Northtown Vilnius savo veiklą pradėjo 2002 m. kaip Šiaurės miestelio technologijų parkas (ŠMTP) – Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji įstaiga.

Jau daugiau nei 20 metų Northtown Vilnius prisideda prie Lietuvos inovacijų ekosistemos plėtros verslui teikdama specializuotas inovacijų paramos, inkubavimo ir akceleravimo paslaugas, skatindama verslo ir mokslo partnerystę, įgyvendindama verslumo ugdymo iniciatyvas bei inovacijų infrastruktūros vystymo projektus.

Šiuo metu įstaiga savo veikloje orientuojasi į dvi strategines veiklos kryptis: inovatyvių MTEP investicinių zonų ir atskirų inovacijų objektų vystymą bei verslo inkubavimo, akceleravimo, technologijų perdavimo paslaugų teikimą inovacinį potencialą turinčiam verslui.

Nuo 2018 metų Northtown Vilnius tapo Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatoriumi ir vysto Vismaliukuose esančią unikalią inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) investicinę teritoriją, kurioje kuriasi Lietuvos ir užsienio įmonės, plėtojančios veiklą aukštųjų technologijų ir sumanios specializacijos kryptyse.

misija

Misija

Kurti išskirtines sąlygas inovacijų plėtrai ir aukštųjų technologijų įmonių augimui Vilniuje, stiprinant mokslo ir verslo partnerystę, plėtojant modernią infrastruktūrą bei teikiant specializuotas paslaugas verslui.

vizija

Vizija

Vilnius – patraukliausia vieta Baltijos regione kurtis inovatyviam verslui.