Klasteris

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras

gmsic_klasteris

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centro (GM SIC) klasteris – verslo ir mokslinių tyrimų partnerystės platforma, skirta skaitmeninių inovacijų skatinimui gyvybės mokslų sektoriuje, jungianti mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijas bei organizacijas.

Klasteris veiklą plėtoja Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, ypatingą dėmesį skirdamas biochemijos, biotechnologijų, molekulinės biologijos, genetikos, neurobiologijos, molekulinės medicinos, švariųjų technologijų ir informacinių technologijų srityse veikiančių įmonių klasterizacijai ir bendradarbiavimo stiprinimui. Teikdamas konsultacines paslaugas ir užtikrindamas galimybę naudotis kompetencijomis ir infrastruktūra, esančia Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre ir Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, GM SIC siekia:

  • Skatinti naujų bioinformatikos projektų įgyvendinimą gyvybės mokslų ir sveikatos srityje.
  • Vystyti didelių duomenų, generuojamų gyvybės mokslų tyrimų metu, apdorojimo ir analizės metodus.
  • Sudaryti sąlygas kompanijoms, vystančioms naujus biotechnologinius ir skaitmeninius produktus, validuoti juos pasitelkiant klinikinių tyrimų praktikas.
  • Kurti ir vystyti skaitmeninę įrangą, taikomą biomedicininėje praktikoje ir diagnostikoje.
  • Remti startuolių, mažų bei vidutinio dydžio įmonių, siūlančių skaitmeninius sprendimus gyvybės mokslų sektoriui, kūrimąsi.
  • Gerinti finansavimo prieinamumą technologijų perdavimo ir skaitmeninimo projektų įgyvendinimui.
  • Dalintis patirtimi ir gerosiomis praktikomis gyvybės mokslų pramonės sektoriuje.
  • Teikti įvairiapusę pagalbą vystant naujus produktus.
koordinatorius
Koordinatorius

Northtown Vilnius

Klasterio koordinatorius – Northtown Vilnius, per pastaruosius du veiklos dešimtmečius sukaupęs ilgametę patirtį ugdant verslumą, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą, teikiant inovacijų paramos paslaugas. Šiuo metu Northtown Vilnius savo veiklą plėtoja dviem kryptimis: vystydamas inovatyvias MTEP investicines zonas ir atskirus inovacijų sistemos objektus bei teikdamas aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugas per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, MTEP ir inovacijų veiklas.

Kontaktai

Partneriai