Įvykdyti projektai

/

Projektas

Biuro ECO konsultantas

Projekto pavadinimas: „Biuro ECO konsultantas” („Office Eco Consultant“), pagal programą „Erasmus+“, 2 pagrindinis veiksmas.

Projekto Nr.: 2018-1-LT01-KA204-047022

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 rugsėjo 1 d. iki 2020 rugsėjo 30 d. (25 mėn.)

Projekto vykdytojas: VšĮ Northtown Vilnius

Projekto partneriai:

 • NBC – Nordic Business Council, Norvegija
 • HOMMES ET SAVOIRS, Prancūzija
 • Wojewodzki Urzad Pracy w Katowicach, Lenkija
 • Praxis GmbH, Vokietija
 • Cultural Labor Social Cooperative, Vengrija.

Maždaug 75 procentai europiečių gyvena ir dirba miestuose, čia nuolat kuriasi vis daugiau organizacijų ir įmonių, kurių biurai ir administraciniai padaliniai gausiai naudoja išteklius. Skaičiuojama, kad būtent biurai sunaudoja iki 40 proc. visų pasaulyje išgaunamų žaliavų. Taigi, dauguma su aplinkosauga susijusių iššūkių pastaruoju metu kyla miesto aplinkoje. Ne mažiau svarbiu tvarų išteklių naudojimą laiko ir pačios įmonės – juk remiantis tyrimais, tinkamai panaudojant išteklius ir rūšiuojant atliekas, standartinis biuras galėtų sutaupyti net iki 4 proc. nuo savo apyvartos.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ŠMTP kartu su partneriais iš Norvegijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos įgyvendina projektą „Office Eco Consultant“ (pagal programą „Erasmus+“, K2 veiksmas), kurio tikslas – sukurti mokymo programą, leisiančią atsirasti naujai – Biuro EKO konsultanto – specializacijai, nes tvaraus išteklių panaudojimo, aplinkos apsaugos ir finansinės naudos biurų aplinkoje įmanoma siekti tik suteikus papildomas kompetencijas šioje srityje dirbantiems darbuotojams.

Šio projekto metu dalindamiesi idėjomis, patirtimi ir gerąja praktika partneriai sukurs ir tarptautiniu lygiu išbandys naujam profesiniam profiliui skirtą novatorišką mokymo sistemą, mokymo metodiką ir ECT grįstą mokymo programą. Tikimasi, kad dėl pasiekiamumo nuotoliniu būdu, programa prisidės ir prie žmonių, turinčių negalią, profesinio tobulėjimo galimybių – kursus baigę asmenys gebės konsultuoti įmones išteklių taupymo ir produktyvaus veiklos organizavimo klausimais – tokiu būdu pagerės ir jų įsidarbinimo galimybės.

Tikėtini rezultatai apims naujovišką mokymo sistemą kovai su nedarbu, sukuriant naują profesinį profilį „Biuro ECO konsultantas“ kartu su atitinkama mokymo metodika ir ECT pagrįsta mokymo programa.

Siekiami rezultatai:

 • Biuro ECO konsultanto vaidmens lyginamoji analizė dalyvaujančiose šalyse ir geriausios praktikos duomenų rinkimas
 • Sukurtas mokymo sistemos aprašas
 • Parengta ECO konsultanto mokymo sistemos mokymo kursų programa bei mokymo kurso turinys
 • Sukurti vadovai ECO konsultanto mokymo sistemai
 • Įdiegta interaktyvi e-mokymosi platforma
 • „Biuro ECO konsultanto“ sertifikavimas
 • Parengta mokymo sistemos patvirtinimo ataskaita
 • Sukurta kompetencijų vertinimo ir sertifikavimo priemonė
 • Pristatomas reklaminis vaizdo klipas.

Projekto tinklapis

Naujienlaikraštis:

ISSUE 1, 2019-01-25

ISSUE 2, 2019-05-15

ISSUE 3, 2019-11-29

ISSUE 4, 2020-03-30

Kontaktai:

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius
Tel.: +370 5 274 5407
El. paštas: info@northtownvilnius.lt