Įvykdyti projektai

/

Projektas

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB”

Projekto pavadinimas: Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“, Nr. ENI-LLB-1-169. Projektas įgyvendintas pagal Europos kaimynystės priemonę ir finansuotas Europos Sąjungos.

Projekto vertė: 375 355,72 Eur (ES finansavimas – 337 820,14 Eur)

Projekto vykdytojas: VšĮ Northtown Vilnius

Projekto partneris:

  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius

Projekto tikslinė grupė: 15-29 m. jaunimas.

Apie projektą:

VšĮ Northtown Vilnius drauge su partneriu Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VilniusTECH) įgyvendinto projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis ir augti verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą. Jaunimui skirtu projektu siekta ne tik skatinti jaunimo verslumą ir padėti jiems įgauti žinių apie inovatyvių idėjų generavimą ir verslo idėjų vystymą, tačiau ir suteikti pasitikėjimo savo idėjas auginti realybėje.

Projekto rezultatai:

Kontaktai:
Rimgailė Žalnieraitė, Northtown Vilnius Projektų vadovė
Tel.: +370 5 274 5407
El. p.: rimgaile.zalnieraite@northtownvilnius.lt