Vykdomi projektai

/

Projektas

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB”

 

Projekto pavadinimas: Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“

Projekto Nr.: ENI-LLB-1-169. Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Projekto vertė: 375 355,72 Eur (ES finansavimas – 337 820,14 Eur)

Projekto vykdytojas: VšĮ Northtown Vilnius

Projekto partneriai:

  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius

Projekto tikslinė grupė: 15-29 m. jaunimas.

Apie projektą:

Drauge su partneriu iš Lietuvos (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius) įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis ir augti verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą. Plačią jaunimo auditoriją (660 asmenų, dalyvaujančių praktinėse verslumo ugdymo veiklose) apimantis tarptautinis projektas prisidės prie jaunimo nedarbo mažinimo projekto regionuose.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu  bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business LAB“, vyks jaunimo verslumo mokymai, bus surengtas 2 etapų inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“, organizuojamos praktinės sukurtos metodikos ir metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Kuriama ir diegiama Verslo idėjų generavimo, atrankos ir vertinimo per mokymą ir konsultacijas metodologija Metodologija lietuvių kalba
  • Mokymo ir konsultavimo programa – „Business LAB“ Programa lietuvių kalba
  • Jaunimo verslumo mokymai;
  • Inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“ (2 etapai);
  • Orgazinuojamos praktinės metodikos konferencijos „Business LAB“ metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

Siektini rezultatai:

Projekto dalyvių – jaunimo (660 asm.) praktinis verslumo ugdymas.

Kontaktai:
Rimgailė Žalnieraitė, Northtown Vilnius Projektų vadovė
Tel.: +370 5 274 5407
El. p.: rimgaile.zalnieraite@northtownvilnius.lt