Vykdomi projektai

/

Projektas

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB”

 

Projekto pavadinimas: Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“

Projekto Nr.: Projekto Nr. ENI-LLB-1-169. Pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, „Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“ prioritetą.

Projekto vertė: 375 355,72 Eur (ES finansavimas – 337 820,14 Eur)

Projekto vykdytojas: VšĮ Northtown Vilnius

Projekto partneriai:

  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius
  • Yanka Kupala valstybinis Gardino Universitetas, Gardinas
  • Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas
  • Polocko valstybinio universiteto mokslo ir technologijų parkas, Polockas

Projekto tikslinė grupė: 15-29 m. jaunimas.

Apie projektą:

Drauge su partneriais iš Lietuvos (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius) ir Baltarusijos (Yanka Kupala valstybinis Gardino universitetas, Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas, Polocko valstybinio universiteto mokslo ir technologijų parkas) įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis ir augti verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą. Plačią jaunimo auditoriją (660 asmenų, dalyvaujančių praktinėse verslumo ugdymo veiklose) apimsiantis tarptautinis projektas prisidės prie jaunimo nedarbo mažinimo projekto regionuose.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu  bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business LAB“, vyks jaunimo verslumo mokymai, bus surengtas 2 etapų inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“, organizuojamos praktinės sukurtos metodikos ir metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

Pagrindinės projekto veiklos:

Siektini rezultatai:

Projekto dalyvių – jaunimo (660 asm.) praktinis verslumo ugdymas.

Kontaktai:

Rimgailė Stumbrytė
Northtown Vilnius projektų vadovė
Tel.: +370 5 274 5407
El. paštas: rimgaile.stumbryte@northtownvilnius.lt