Įvykdyti projektai

/

Projektas

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Projektas: Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Projekto  Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006, įgyvendinamas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 priemonę.

Projekto trukmė: 2013 m. spalis–2015 m. rugsėjis (24 mėn.)

Projekto tikslas: didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi mokslo ir studijų institucijose.

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, (MITA).

Projekto partneriai:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU);
 • Klaipėdos universitetas (KU);
 • Kauno technologijos universitetas (KTU);
 • KTU regioninis mokslo parkas (KTU RMP);
 • Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU);
 • Vytauto Didžiojo universitetas (VDU);
 • Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP);
 • VšĮ „Technopolis“ (Technopolis);
 • Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP);
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
 • Lietuvos energetikos institutas (LEI);
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (ŠMTP);
 • Vilniaus universitetas (VU);
 • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM);
 • VšĮ Saulėtekio slėnis (SS);
 • Visorių informacinių technologijų parkas (VITP).

Projekto uždaviniai:

Sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijose (MSI) kvalifikuotų mentorių, specialistų komandos atrinko geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas, kurių pagrindu idėjų autorių komandos steigė smulkaus ir vidutinio verslo subjektus (SVV subjektus), padėjo išgryninti ir patikrinti verslo idėjas, konsultavo dėl prototipų ir/ar maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padėjo parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus (sugebėti kokybiškai ir sėkmingai pristatyti verslo potencialą investuotojams, turėti įplaukas). Mokslo ir technologijų parkai (MTP), kartu su MSI ir turintys patirtį kaip kurti ir plėtoti naujas įmones, teikė infrastruktūros, partnerių ir investuotojų paieškos, inkubavimo,  gebėjimų ugdymo paslaugas ir konsultacijas verslo steigimo, vystymo, inkubavimo, idėjos generavimo ir vystymo, verslo administravimo, verslo planų, galimybių studijos rengimo ir kt. klausimais. Taip didinant MSI ir MTP bendradarbiavimą, skatinant aktyvesnius technologijų perdavimo procesus, didinant verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose, užmezgant  ilgalaikius ryšius tarp MSI ir MTP.

Projekto video:

Ką reikėtų žinoti, jei ketinate pradėti startuolišką verslą?
Lietuvos startuolių idėjos: išmaniuoju telefonu valdomas muzikinis fonas bare ir konferencijos be mikrofonų
Startuolio idėja, kuri aukštyn kojomis apvers darbo rinką

Kontaktai:

VšĮ Northtown Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409
El. paštas: info@northtownvilnius.lt