Įvykdyti projektai

/

Projektas

Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“

Projektas: Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2011 m. gruodžio 22 d. – 2013 m. gruodžio 22 d).

Projekto Nr.: VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002, įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.

Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.

Projekto vykdytojas: VšĮ Lietuvos inovacijų centras, (LIC)

Projekto partneriai:

 • Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija;
 • VšĮ Saulėtekio slėnis;
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas;
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas;
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas;
 • VŠĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas;
 • VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas;
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • VšĮ Technopolis;
 • Aleksandro Stulginskio universitetas;
 • Vilniaus universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Projekto renginiai ir veiklos:

 • Tematiniai renginiai: „Intelektualus verslas – su kuo valgoma druska“, „Verslo ir mokslo partnerystė“, „Inovacijų paramos paslaugos formuojant verslumo gebėjimus“, „Intelektualus verslas: sėkmės istorijos Lietuvoje“, „Intelektinė nuosavybė ir jos valdymas“, „Kaip žinias paversti pinigais“;
 • Intelektualų birža – pasiūlymų verslui generavimas ir teikimas;
 • Technologijų perdavimo praktika – technologijų/žinių perdavimo generavimas;
 • Inovacinių projektų konkursas (turnyras);
 • Socialinė grupė „InoLaboratorija“ socialiniame tinkle Facebook;
 • Metodinė/lavinimo priemonė „Intelektualaus verslo praktinis vadovas“.

Kontaktai:

VšĮ Northtown Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409
El. paštas: info@northtownvilnius.lt