Įvykdyti projektai

/

Projektas

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį

Projektas: Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį

Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024, įgyvendinamas pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projekto trukmė: 24 mėn. (2011 m. lapkričio 14 d. – 2014 m. sausio 30 d.)

Projekto tikslas – Siekiant skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumą, įgyvendinti Studentų inovatyvaus verslumo ugdymo modelį, kuris yra pagrįstas adaptuotu tarptautiniu studentų verslumo ugdymo modeliu „Spark of Enterprise“ (liet. „Verslumo kibirkštis“).

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų asociacija

Projekto partneriai:

  • VšĮ Socialinių inovacijų institutas;
  • VšĮ „Versli Lietuva“;
  • Panevėžio kolegija;
  • Pileitiškumo, demokratijos ir teisės programų centras;
  • Šiaulių valstybinė kolegija;
  • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
  • Vilniaus kolegija;
  • Šiaulių universitetas.

Projekto metu įgyvendintos projekto dalyvių – studentų (300) ir dėstytojų (40) – praktinio verslumo ugdymo veiklos: vyko praktiniai dalyvių verslumo ugdymo seminarai; verslumo ugdymo sesijos įmonėse; organizuotas verslo idėjų konkursas; vyko studijų vizitai (5-7 dienų trukmės) į užsienio šalių verslo įmones.

Kontaktai:

VšĮ Northtown Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409
El. paštas: info@northtownvilnius.lt