Vykdomi projektai

/

Projektas

Mokslo paskirties pastato kartu su jį lydinčia infrastruktūra statybos

Projektas: „Mokslo paskirties pastato kartu su jį lydinčia infrastruktūra statybos”
Projekto finansavimas: Projektas finansuojamas Paskolos davėjo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Invega paskolos lėšomis finansuojama 9 500 121,79 EUR, likusi projekto dalis finansuojama VCIIP Operatoriaus  – VšĮ Northtown Vilnius lėšomis.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 kovo mėn. – 2024 m. lapkričio mėn.
Projekto vykdytojas: VšĮ „Northtown Vilnius”
Pagrindinės projekto veiklos: 
  • Projekto įgyvendinimo metu numatoma Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke pastatyti specializuotą 4400 kv.m. mokslo paskirties pastatą, pritaikytą mokslo, tyrimų bei taikomajai veiklai. Didžiąją dalį pastato ploto užims specializuotos gyvybės mokslų paskirties laboratorijos, kitoje pastato dalyje bus įkurtos biurų patalpos.
  • Ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) procentų Paskolos lėšomis finansuoto pastato bendro ploto numatoma išnuomoti ir (ar) parduoti Investuotojams, kurie pastate vykdo apdirbamosios gamybos ir (ar) biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą (tik medicininės (raudonosios) biotechnologijos), kaip nustatyta 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1893/2006, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių, su visais pakeitimais 1 priedo NACE 2 red. C sekcijoje ir M sekcijos 72.11 klasėje.
Kontaktai:
Jolanta Gaidulionė, projektų grupės vadovė
Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409