Įvykdyti projektai

/

Projektas

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (INOSKAITA)

Projektas: Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

Projekto Nr.: VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001, įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-05-V  INOGEB LT-3 priemonę „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje“.

Projekto trukmė: 43 mėn. (2012 m. vasaris – 2015 m. lapkritis)

Projekto vertė: 4.035.607 Eur

Projekto tikslas: skatinti mokslinių tyrimų ir technologijų, inovacijų plėtrą, verslo ir mokslo partnerystę, žinių komercinimą ir technologijų perdavimą.

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto partneriai:

 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis“
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos verslo konfederacija
 • Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Projekto veiklos:

 1. Inoskaitos konsultacijų smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie pradės vykdyti naujas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, teikimas;
 2. inovatyvios idėjos patikrinimas;
 3. tarptautinėms mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms teikiamų paraiškų rengimas; partnerių paieška;
 4. prototipų komercinimo ir skatinimo vykdymas;
 5. technologijų, inovacijų ir startuolių pristatymas TV laidose siekiant paskatinti visuomenės verslumą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • konsultuoti 3626 SVV subjektai
 • sukurtos 47 technologinės įmonės
 • parodytos 36 TV laidos
 • transliuotos 36 radijo laidos

Projekto leidiniai:

MTEP lygių apibrėžčių metodologija
MTEP išlaidų apskaitos vedimo ir projektų dokumentavimo rekomendacijos
Perspektyviausi Lietuvos prototipai
Lithuania’s most promising prototypes of 2015

Projekto renginiai

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje – „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos Sumaniosios specializacijos strategijoje”
2015 m. rugsėjo 25 d. Babtuose – „Agroinovacijos ir maisto technologijos: problemos ir iššūkiai”

Kontaktai

Gintarė Pauliuščenkaitė, projektų vadovė
Tel.: +370 5 274 5409, Faks.: +370 5 274 5422
El. paštas: gintare.pauliuscenkaite@northtownvilnius.lt