Įvykdyti projektai

/

Projektas

VERSLO LAB’AS

Projektas: „Verslo LAB‘as”

Projekto Nr.: VP2-2.2-ŪM-02-K-01-017, projektą iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas, pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“.

Projekto trukmė: 2014 sausio 2 d. – 2015 birželio 30 d. 

Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Projekto partneriai:

 • VšĮ Versli Lietuva
 • Kazimiero Simonavičiaus universitetas,
 • VšĮ Verslumo skatinimo akademija,
 • VšĮ Kauno kolegija,
 • VšĮ Varėnos technologijos ir verslo mokykla.

Apie projektą:

„Verslo LAB‘as”– tai VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko ir partnerių sukurtas bendradarbystės centrų tinklas.  Šio tinklo pagrindinė užduotis teikti verslo poreikius atitinkančias paslaugas, remiantis idėjų atrankos bei vystymo ciklais, skatinti bendruomeniškumo jausmą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų verslumo vystymui. Naudojantis tarptautiniais, gerosios praktikos pavyzdžiais, stimuliuojant kūrybiškumo jausmą, motyvuojant generuoti naujas verslo idėjas dirbant komandoje. Taip pat stengtis sudaryti sąlygas steigtis naujoms „Start-up“ įmonėms, kurios taikytų inovatyvias technologijas.

 Šiuo projektu buvo siekiama išspręsti kelias problemas, kurios aktualios Lietuvoje: skatinti verslumą jaunimo tarpe, sukurti palankią sistemą naujų idėjų radimuisi ir jų pritaikymą verslo pasaulyje. Orentuojantis į aukštąsias technologijas skatinti pradedančiuosius verslininkus naudotis verslo paramos organizacijų teikiamomis paslaugomis ir taip populiarint bendradarbystės centrus, kurie stimuliuotų naujų idėjų generavimą ir sudarytų palankias sąlygas pradėti bei plėtoti verslus, teikiant lengvatines paslaugas pradedantiesiems. Dalyvaujatys šioje veikloje gavo ne tik plačiai viešinamą paramą, bet galėjo dalyvauti ir informaciniuose renginiuose, konsultacijose.

Projekto veiklos:

Konsultacijos

 • Suteikta 8065 val. aukštos kokybės konsultacinių paslaugų apie 1215 naudos gavėjų visose projekto savivaldybėse.
 • ES struktūrinės paramos dėka projekto tikslinė grupė galėjo nemokamai naudotis konsultacijų paslauga, o gautos plataus spektro žinios bei patarimai ne tik paskatino kurti nuosavą verslą, bet ir įgalino tapti konkurencingesniais šiandieninėje rinkoje. Projekto vykdytojas bei partneriai konsultavo verslo pradžios, idėjų generavimo, mokesčių sistemos, juridinio vieneto  pasirinkimo, darbo teisės, verslo pradžios sunkumų ir galimybių, verslo organizavimo, nuosavo verslo kūrimo ir plėtros, produktų ir paslaugų kūrimo ir kitais klausimais. Konsultuodamiesi su projekto ekspertais, fiziniai ir juridiniai asmenys susipažino su pažangiausiomis vadybos inovacijų metodologijomis, gavo nuosavo verslo kūrimo ir plėtros patarimų, sėkmingos praktikos pavyzdžiai įkvėpė ir suteikė galimybę realiai pasinaudoti sėkminga praktika. Teikiamos konsultacijos padėjo atnaujinti, patobulinti jau esamus vadybos principus, sukurti naujus atitinkančius dabartinės rinkos poreikius.

Renginiai

 • Organizuoti 32 informaciniai renginiai projekto savivaldybėse. Šiomis temomis: SVV subjekto steigimas: nuo idėjos iki verslo; Verslumo skatinimas moterų ir jaunimo tarpe; Partnerystės tinklų sudarymas, franšizė.
 • Projekto metu kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ŠMTP, kartu su partneriais ugdė ne tik konsultacijų, bet ir renginių ciklo metu. Renginiai buvo organizuojami aštuoniose savivaldybėse – Vilkaviškio raj., Šakių raj., Tauragės raj., Varėnos raj., Kazlų Rūdoje, Kalvarijoje, Vilniuje ir Marijampolėje. Renginių dalyviai turėjo galimybę susipažinti su visomis projekto teikiamomis paslaugomis ir nauda, užmegzti naudingus partnerystės ryšius, pasisemti minčių idėjos vystymui ar verslo plėtrai, išugdyti naujus kūrybiškumo įgūdžius, kuriuos ilgą laiką galėtų sėkmingai taikyti verslo planavimo ir valdymo procesuose.

Viešinimas:

Viso projekto metu įgyvendinta ir projekto žinomumo didinimo bei verslumo skatinimo regionuose kampanija.

 • Pagaminta 100 vnt. informacinių projekto plakatų, kurie platinti visose aštuoniose projekto savivaldybėse. 
 • Surengtos 3 radijo laidos Žinių radijuje, skirtos regionams (ne apskričių centrams) šiomis temomis:
 1. Verslumo skatinimas regionuose. Verslumo žemėlapis.
 2. Verslumas be sienų. Kas yra daroma, kad būtų skatinamas verslumas regionuose.
 3. Kvietimas į verslumo skatinimo renginius regionuose, jų nauda. 
 • Parengtas ir nacionalinėje spaudoje publikuotas straipsnis: “Kviečia į verslumo mokymus Suvalkijoje”
 • Parengti ir išplatinti 2 pranešimai spaudai.