Įvykdyti projektai

/

Projektas

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra bei rinkodara

Projektas: „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra bei rinkodara”

Projekto Nr.: 01.2.1-LVPA-V-830-03-0004

Projekto vertė: 1 207 526,11 Eur (ES finansavimas – 1.056.363,55 Eur)

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020 balandžio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vykdytojas: VšĮ „Northtown Vilnius”

Projekto tikslas – prisidėti prie tiesioginių užsienio investicijų skatinimo sumanios specializacijos srityse, sudarant sąlygas MTEPI projektų įgyvendinimui Vilniaus mieste.

Pagrindinės projekto veiklos

– Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke įrengta apie 446 m ilgio ir 6 m pločio gatvė kartu su pėsčiųjų (dviračių) taku (šaligatvio trinkelių danga), apšvietimu ir inžineriniais tinklais bei įvažiavimais (nuovažomis);
– įgyvendintos rinkodaros priemonės, skirtos pritraukti užsienio investuotojus, įgyvendinančius MTEPI veiklas gyvybės mokslų ar kitose sumanios specializacijos srityse, įsikurti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke.

Plačiau apie projektą

Vilniaus regione veikia Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas (toliau – VMIPP), skirtas MTEPI veiklas sumanios specializacijos srityse įgyvendinančių investuotojų ar startuolių įsikūrimui. VMIPP teritorijoje taip pat teikiamos kompleksinės paslaugos, padedančios išvystyti ir komercinti inovatyvius produktus ar paslaugas.

2018 m. įsteigto Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatorius – VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (toliau-ŠMTP), siekdamas užtikrinti VMIPP plėtrą ir įgyvendinti eilę tikslinių rinkodaros priemonių inovatyvių užsienio ir vietinių investuotojų pritraukimui 2019 m. inicijavo Projektą, kurio tikslas – prisidėti prie tiesioginių užsienio investicijų skatinimo sumanios specializacijos srityse, sudarant sąlygas MTEPI projektų įgyvendinimui Vilniaus mieste. Projekto metu sukurta ir išplėtota trūkstama VMIPP vidinė inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra: ~446 m gatvės įrengimas su pėsčiųjų (dviračių) takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais (išskyrus energetiką) ir įvažiavimais (nuovažomis) VMIPP teritorijoje esančiame Vismaliukų g. 34 sklype. Taip pat įgyvendintos 5 tikslinių rinkodaros priemonių grupės, skirtos užsienio aukštųjų technologijų įmonių, veikiančių 7 sumanios specializacijos srityse, pritraukimui. Projekto įgyvendinimas, padėdamas užtikrinti patrauklesnę aplinką užsienio ir vietos investuotojams įgyvendinti MTEPI veiklas sumanios specializacijos prioritetuose, sudarė galimybes į pramonės parką pritraukti tikslinius investuotojus.

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“ .

Kontaktai:

Jolanta Gaidulionė, projektų grupės vadovė
Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409
El. Paštas: jolanta.gaidulione@northtownvilnius.lt