Įvykdyti projektai

/

Projektas

Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai I ETAPAS

Projektas: Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai I ETAPAS

Projekto Nr.: VP2-1.4-ŪM-04-V-03-001, įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2”.

Projekto trukmė: 2011 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. (46 mėn.)

Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Projekto vertė: 2.101.828,66 Eur

Projekto partneriai:

  • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (po UAB „Start Vilnius“ reorganizavimo)

Projekto tikslas:

Stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant  pritraukti  užsienio  investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų  įmonių konkurencingumą, sukurti palankias sąlygas klasteriams kurti ir mokslo pasiekimams komercializuoti, sukuriant VIZI infrastruktūrą ir komunikacijas.

Nuo 2011 m. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko ir Vilniaus miesto savivaldybės įmonės UAB „Start Vilnius“ vystoma teritorija Vismaliukuose (8 km nuo Vilniaus miesto centro) iš Sovietmečiu buvusios karinės bazės netrukus virs modernia investicine inovacijų zona. Šios tikslas – sudaryti sąlygas kurtis ir vystytis aukštos pridėtinės vertės verslams, kurie reikalauja inovatyvių technologinių sprendimų.

Projekto įgyvendinimo eiga:

Pirmuoju investicinės inovacijų zonos vystymo etapu padėtas svarbus teritorijos vystymo pagrindas. 2012 m. sausio – 2014 m. balandžio mėn. laikotarpiu parengta toponuotrauka, 5 techniniai ir darbo projektai, atlikta šių projektų ekspertizė. 2014 m. birželio – 2015 m. rugsėjo mėn. atlikta išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų statyba ir prijungimas bei suteiktos elektrifikavimo ir dujofikavimo paslaugos. Nutiesti nutekamųjų vandenų, vandentiekio, telekomunikacijų, dujotiekio bei elektros inžineriniai tinklai. 2015 m. gegužės – rugsėjo mėn. atlikta kelio dangos (Vismaliukų gatvės nuo Šilėnų g. iki įvažiavimo į VIZI teritoriją) rekonstrukcija: atliktas gatvės išplatinimas, įrengtas šaligatvis ir gatvės apšvietimas nuo teritorijos iki viešojo transporto stotelės.

Projekto tęstinumas: įgyvendintas investicinės inovacijų zonos vystymo II etapas.

Kontaktai

Gintarė Pauliuščenkaitė, projektų vadovė
Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409, Faks.: +370 5 274 5422
El. paštas: gintare.pauliuscenkaite@northtownvilnius.lt