Naujienos

/

Straipsnis

Investuotojams, besikuriantiems Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke – infrastruktūros plėtros mokestis nebus taikomas

2021-ųjų sausį pradėjo galioti naujasis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, o taip pat ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, kurie nuo šių metų pradžios taikomi naujai statomų pastatų vystytojams.

„Tai, kad šis infrastruktūros mokestis Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijoje įsikūrimą planuojantiems investuotojams nebus taikomas – labai gera žinia ir dar viena paskata inovatyvioms įmonėms, kurios ruošiasi plėtrai ir nori ją vykdyti Vilniuje, kurtis būtent pas mus, nes įsikūrimo sąlygos, lyginant su kitomis vietovėmis, tampa dar patrauklesnės finansine prasme”, – teigia Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatoriaus Northtown Vilnius direktorius dr. Gediminas Pauliukevičius.

Išimtį, kad Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama, kai išduotas statybą leidžiantis dokumentas statinių statybai ar rekonstrukcijai valstybei svarbaus projekto statiniams ar statiniams valstybei svarbaus projekto teritorijoje, kurios ribas nustato Vyriausybė, numato Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 15 straipsnis, o Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkui valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas suteiktas dar 2015-taisiais.

2020-ųjų gruodžio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti infrastruktūros plėtros įmokos tarifai numato, kad Vilniaus miesto prioritetinėse teritorijose bus mokamas 30 Eur, neprioritetinėse – 50 Eur dydžio tarifas vienam kvadratiniam metrui, konversijos projektams dalyje miesto, nepriklausomai nuo teritorijos prioriteto – 18 Eur / kv. m, o vienbučių namų statybai – 15 Eur / kv. m.

„Naujas įstatymas savivaldybėms leidžia sistemiškiau žiūrėti į infrastruktūros plėtrą ir sudaryti skaidrias sąlygas plėtotojams prisidėti prie reikiamos infrastruktūros vystymo – pradedant gatvėmis, ar inžineriniais tinklais baigiant socialine infrastruktūra, – teigia Anton Nikitin, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis inžinierius ir akcentuoja, kad Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas patenka į prioritetinę zoną – čia, kaip ir daugumoje prioritetinių teritorijų, jau dabar infrastruktūros išvystymo lygis yra aukštas.

A. Nikitin teigimu, finansinius įrankius plėtros valdymui turi praktiškai visi Europos miestai, ir juose mokesčiai yra ženkliai didesni nei Vilniaus mieste nustatyti tarifai. „O tai, kad įstatymas tokioms teritorijoms kaip VCIIP numato išimtis, kai čia besikuriantys investuotojai apskritai atleidžiami nuo infrastruktūros plėtros įmokos – didina parko teritorijos patrauklumą tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėms, planuojančioms plėtrą”, – sako Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis inžinierius.