Įvykdyti projektai

/

Projektas

Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas

Projektas: Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas

Projekto Nr.: VP2-2.2-ŪM-02-K-01-020, įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 m. gruodžio 12 d. – 2015 m. birželio 12 d. (18 mėn.).

Projekto vykdytojas: VŠĮ Marijampolės verslo informacijos centras.

Projekto partneriai:

 • VŠĮ KTU regioninis mokslo parkas
 • Marijampolės kolegija
 • VŠĮ „Mokslininkų sąjungos institutas”
 • VŠĮ „Saulėtekio slėnis”
 • VŠĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas”
 • VŠĮ „Technopolis”
 • VŠĮ „Visagino technologijų ir energetikos parkas”
 • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra”
 • Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija

Projekto tikslas – spręsti dvi Marijampolės apskrityje vyraujančias problemas – Marijampolės apskrities verslumo lygis yra vienas mažiausių Lietuvoje. Šioje apskrityje taip pat yra nepakankama viešųjų paslaugų SVV subjektams pasiūla, todėl projekto įgyvendinimo metu siekiama:

 1. Didinti visuomenės ir ypač jaunimo bei moterų verslumą,
 2. Atkurti ir stiprinti Marijampolės verslo informacinį centrą.

Kontaktai:

VšĮ Northtown Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409
El. paštas: info@northtownvilnius.lt