Inovatyvių MTEP investicinių zonų vystymas

Investicinu zonu vystymas

Inovatyvių MTEP investicinių zonų vystymas

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko vystymas, investicijų pritraukimas, infrastruktūros plėtra, teritorijos administravimas ir priežiūra, pagalba ir konsultacijos potencialiems ir esamiems investuotojams, ilgalaikė teritorijos dalių subnuoma, infrastruktūros paslaugos (biuro ir konferencinių patalpų bei įrangos nuoma).