Verslumo skatinimas, inovacijų ir mokslo populiarinimas

Verslumo skatinimas

Verslumo skatinimas, inovacijų ir mokslo populiarinimas

Verslumą bei inovacijų kultūros ugdymą skatinančių iniciatyvų ir projektų įgyvendinimas, inovacijų ir mokslo populiarinimas ir komunikacija.